Yule

Wedergeboorte van het licht

Yule wordt gevierd op de kortste dag en de langste nacht van het jaar. Met Yule wordt de geboorte van het licht gevierd. In de nacht van Midwinter (21 december) is vuur heel belangrijk. Het symboliseert de terugkeer van het licht. Licht brengt blijdschap en warmte. Het licht staat symbool voor het leven.  De terugkeer van het licht was heel belangrijk voor onze voorouders: meer licht betekent meer zon en warmte hetgeen een nieuwe groeiperiode voor de gewassen betekend. Met Yule wint het licht het van het donker, de dagen worden weer langer tot aan de Lente-equinox wanneer dag en nacht weer in balans zijn.

Midwinter

In de winter keren we terug naar binnen, terug naar de essentie. En soms moeten we even door wat donkere lagen heen om het licht, de kern in ons zelf weer te vinden. Het is een mooie tijd om de donkere en lichte kanten van jezelf te onderzoeken. Licht kan niet zonder donker. Yule staat in het teken van licht èn donker. Licht en donker horen bij elkaar. Het gaat om de balans, want alleen dan kan je ècht het licht ervaren.

Yuletijd en zijn 12 heilige nachten

Een magische periode waarin de tijd even “stil” staat en waarin je dromen een belangrijke rol spelen. Alle Keltische feesten zijn sterk verbonden met de natuur. Men volgt de cyclus van de natuur. De zon staat nu 12 nachten stil voor hij weer begint te draaien. Vroeger rekende men in maan-maanden en kwam men niet tot de 365 dagen. Er bleven enkele dagen en nachten over. Volgens onze voorouders was dit een mystieke periode die eigenlijk niet bestond. Ze zagen het als extra tijd, een soort van tussenfase: een tijd van stilte en bezinning, een tijd waarin alles samenkomt, grenzen vervagen en mogelijkheden ontstaan. De tijd waarbij we sterk verbonden zijn met onze verre voorouders, de goden, de kosmos, de essentie van ons bestaan.

Een mooie tijd om eens extra stil te staan bij jouw oorsprong, bij jouw wensen, bij jouw leven. Los van jouw opvoeding, kennis en ervaringen. Ga dieper, volg je gevoel en kom tot jouw kern.

Gedurende deze 12 heilige nachten zijn we dus sterker verbonden met de kosmos dan in de rest van het jaar en dromen we helderder dan normaal. Een mooie tijd om stil te staan bij jezelf, om bewust te zijn van je dromen en zijn verborgen inzichten en boodschappen. Alle inzichten en boodschappen die je mag ontvangen voor het komend jaar zullen in je dromen naar je toekomen. Iedere nacht stelt een maand voor. In de nacht van 21 op 22 december ontvang je inzichten voor de maand januari, de nacht van 22 op 23 december droom je voor februari, enz. Schrijf alles op en laat je verrassen!

Kerstmis

Yule is natuurlijk verbonden met Kerst. Of nee andersom…Kerst is natuurlijk verbonden met (ontstaan uit) Yule.

Yule is van oorsprong oud Keltisch feest en werd al lang gevierd voordat het Christendom zijn intrede deed. Yule-tradities vindt je dan ook terug in Kerstmis: de “Kerstboom”, het versieren van huizen met hulst, laurier en dennentakken, het samen zijn met veel zang en lekker eten, de cadeautjes onder de boom en natuurlijk de vele kaarsjes die het licht symboliseren. De kerstboom heeft alles te maken met de levensboom van de oude Kelten en Germanen: een groenblijvende naaldboom die symbool stond voor vruchtbaarheid, vernieuwing en het leven. Voor de Kelten waren bomen heilig en werden ze om die reden versierd. Het was een manier om de geesten en goden gunstig te stellen. Ook werden offers gebracht, wat lijkt op de cadeautjes die wij nu onder de boom leggen. In de nacht van Midwinter werden de bomen door de Germanen in brand gestoken, als eerbetoon en kracht voor de opkomende zon die de aarde weer zou verwarmen.

De Kerstboom is bedoeld om de aankomende groene periode in te luiden. Wintergroene takken symboliseren de overleving van de natuur. De boom wordt versierd met rode appels die staan voor levenskracht, zilveren ballen staan symbool voor de maan en gouden draden symboliseren het zonlicht.

Zoek je een mooi ritueel voor Yule?

Er zijn er natuurlijk tientallen te vinden op het internet. Ik wil er twee met je delen:

1: zonsopkomst

Ga vroeg je bed uit op 22 december en wacht tot de zon opkomt. Verbind je met de energie van deze opkomende zon, voel de energie. Dit zijn de eerste zonnestralen na de balans van Midwinter. Het is het licht dat verandering brengt. Voel de geboorte van het licht in de natuur en in jou.

2: Yule-tak

Zoek een mooie droge tak.  Schrijf drie wensen op drie briefjes: één voor jezelf, één voor iemand anders en één voor de wereld. De wensen moeten voor iedereen goed zijn en mogen niets of niemand schaden. Hang deze briefjes met rode linten of touwtjes aan de tak. Verbrand de tak met de wensen tijdens Yule buiten, de rook neemt de wensen mee naar de goden….

Verhaal: De Midwinterboom