Samhain / Halloween

Samhain, het Keltische nieuwjaarsfeest, ook wel bekend als Halloween

Morgen 31 oktober, na zonsondergang, vieren we het Keltische jaarfeest SAMHAIN en eren we het donker en alles wat erin verborgen ligt. Een magische tijd waarin alles mogelijk is, waar dood en leven samenkomen, waar we stil staan bij onze eigen wijsheid en onsterfelijkheid. Een moment om het verleden te eren, het heden te omarmen en intenties voor de toekomst te stellen.

De magie van het donker

De Kelten leefden volgens de cyclus van de natuur. Het spiegelt en vormt de basis van de cyclus van ons leven. Alles is oneindig, alles is verbonden met elkaar. Zo staat tijdens SAMHAIN, de winter en het donker centraal. Volgens de Kelten ontstond alles uit het donker. Het donker werd gezien als zowel de dood als de wedergeboorte. In de dagen waarin het donker overheerst, is de sluier tussen de aardse wereld en de spirituele wereld het dunst. Om onze voorouders uit te nodigen werden er kaarsen voor het raam geplaatst zodat ze hun weg naar huis konden vinden. Om ze te verwelkomen werden er extra borden bij het avondeten geplaatst.

Voorouders

SAMHAIN is de periode om de kracht van al onze voorouders te voelen en te ervaren. Om ze te bedanken voor hun inzet in hun leven, wat de basis heeft gevormd voor ons leven. Het is niet alleen het gezin waarin je bent geboren en/of bent opgegroeid wat jouw basis vormt. Het gaat veel verder dan dat. Jouw oorsprong ligt in een ver verleden, een verleden wat wellicht nog diep in jouw verborgen ligt. Een verleden vol wijsheid, kracht, vertrouwen, erkenning, warmte en onvoorwaardelijke liefde.

En wie ben jij?

Het is nu de tijd om te voelen wie je daadwerkelijk bent en wat jou zo bijzonder maakt.

Neem met SAMHAIN de tijd om even stil te staan bij jezelf en je te verbinden met je diepe, verre verleden. Ga voorbij je grenzen, voorbij je kaders van denken en kunnen.

Dia de los Muertos

Ook vanuit de Maya’s en Azteken werden de voorouders, de doden, vereert. Men bewaarde schedels en stelde deze tijdens rituelen tentoon om dood en wedergeboorte te symboliseren.

De Dag der Doden ( Dia de los Muertos) is hieruit ontstaan en is nu een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag. Ook hier gelooft men in de terugkeer van de doden. Op 1 november vieren ze dat de zielen van kinderen terugkeren en op 2 november die van volwassenen. Graven worden versiert en men offert er voedsel en drank. De Dag der Doden staat in het teken van samenzijn, verbondenheid en gezelligheid: Er wordt gedanst en gezongen.

Allerheiligen / Allerzielen

Allerheiligen is een Christelijk feest wat op 1 november wordt gevierd. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Op 2 november wordt Allerzielen gevierd. Deze dag heeft men samengebracht met het Keltisch feest Samhain en viert men de nagedachtenis van de doden. Op deze dagen worden alle overleden mensen herdacht, graven worden versierd, kaarsjes worden aangestoken.

Halloween

Heel anders is Halloween…Halloween wordt meer gezien als een feest waarbij angst vooral een rol speelt. Hoe enger, hoe beter. Huizen worden versierd en verlicht met spinnen, skeletten, enge monsters, spoken, pompoenen, etc. De focus ligt op het weren van “kwade” en dolende geesten. Het is een tijd van horrorfilms en enge verhalen. Zo tegenstrijdig met Samhain en Dia de los Muertos, waar het juist gaat om gezelligheid, vreugde, liefde en verbinding.

Wat je ook viert en hoe je het ook viert: De essentie in alle feesten is hetzelfde: contact met de overledenen.

Ik wens je een fijne, liefdevolle en magische tijd toe.