Nieuwe maan 14 oktober

met Zonsverduistering

Vandaag om 19:55 is het Nieuwe maan. Deze Nieuwe maan staat niet alleen voor een nieuw begin, maar voor een belangrijk keerpunt in je leven. Er vindt namelijk een zonsverduistering plaats. De Maan schuift, gezien vanaf de Aarde precies voor de Zon langs. Bij de Volle maan van 28 oktober vindt er een Maansverduistering plaats. De Zon, Aarde en de Maan liggen dan precies op één lijn, waarbij de Aarde het schijnend licht van de Zon op de Maan blokkeert.

Eclips

Deze eclipsen zijn bijzondere gebeurtenissen, ze helpen je om belangrijke beslissingen te nemen, patronen te doorbreken en duidelijke afspraken te maken met jezelf en je omgeving. Een mooie periode dus om iets nieuws te starten of om bestaande zaken opnieuw te onderzoeken.

Weegschaal

De zon en maan staan in het luchtteken Weegschaal. Een teken dat zoekt naar harmonie en balans in zichzelf en in haar/zijn relaties. Het gaat over het zien van zowel de eenheid als dualiteit in de verbindingen met jezelf en met je omgeving. Is er voldoende evenwicht in geven en nemen? Heb jij je eigen grenzen duidelijk in beeld?

Eerlijkheid en duidelijkheid

Weegschaal houdt van de vrede bewaren, gaat confrontaties uit de weg, vindt het moeilijk om anderen teleur te stellen. Dit gaat vaak ten koste van zichzelf. Dit is het moment om voor jezelf te kiezen, voor jezelf duidelijk te krijgen wat je wilt en hoe je dat gaat realiseren.

Nu is het tijd om alles recht te trekken, om de balans op te maken. Krijg je wel genoeg aandacht, waardering en energie terug in de relaties waar jij zelf veel in geeft? Deze Nieuwe Maan vraagt om eerlijkheid en duidelijkheid. Durf jij hierin eerlijk naar jezelf te kijken?

Laat jezelf niet in de steek

Laat het niet van een ander afhangen, laat jezelf niet in de steek, je bent het waard om liefde te ontvangen, zonder voorwaarden, zonder tegenprestatie, maar gewoon omdat jij jij bent. ❤